Välj co-location för dina servrar

Kostnaden att ha servrar kan vara stor och kräva att du har rätt personal på plats under dygnets alla timmar. När som helst kan en server sluta fungera, hårdvara kan behöva bytas ut eller internetuppkopplingen kan strula. Det finns här många alternativ till att ha servrarna på kontoret som kan underlätta detta. Ett alternativ är att välja ett co-location datacenter för att förvara dina servrar i en serverhall med kompetent personal på plats dygnet runt. Där det finns system för att garantera driftsäkerheten. Dubbla elsystem, dubbla uppkopplingar och hög säkerhet.

Du skyddar dina servrar och kan vara säker på att ett elavbrott inte påverkar eller om en uppkoppling går ned då det finns redundanta system. Det innebär att det finns en backup om det huvudsakliga systemet går ned. Elförsörjningen är säkrad och detsamma gäller för internetuppkopplingen. Du kan känna dig trygg och säker på att du alltid har tillgång till den data som finns på servern. Välj ett datacenter som passar för dig och slipp onödiga driftskostnader för dina servrar.

Co-location är ett bättre alternativ

Du kanske hyr dina servrar idag och betalar stora summor för detta. Oftast innebär detta onödiga kostnader eller en server som inte passar för dina behov. Där du inte alls har samma möjlighet att skala upp eller skala ner servern efter behov. Genom att välja co-location betalar du mindre för att servern ska finnas i ett datacenter. Samtidigt kan du själv välja ut det systemet som passar för dina krav och behov. För i längden innebär det en mindre kostnad och en större flexibilitet som möjliggör att du skalar upp när det behövs utan att behöva byta ut hela servern.