Läs tidningar och magasin på en Readly läsplatta

Att kunna få tillgång till media på en och samma enhet är en fantastisk utveckling i dagens moderna samhälle. Det gäller inte minst för företag som vill sluta ha tidningar i sitt väntrum och istället vill ersätta det med en modernare lösning. Där användaren under tiden han eller hon väntar kan läsa 5000+ olika magasin. Utan att det är tidningar från flera år sedan som ligger där på bordet i väntrummet. Väljer du en Readly läsplatta får de som väntar i ditt väntrum en modernare lösning som gör att de kan läsa alla tänkbara magasin. Utan att du behöver ha en massa abonnemang med tidningar som kommer.

Att allt sköts digitalt gör att det inte krävs något mer arbete. Det gäller bara att placera ut läsplattan i väntrummet och de som väntar kan använda den för att läsa det de vill. På det här sättet kan du göra om väntrummet så att det inte är alltför långtråkigt att sitta där. För med över 5000 tidningar och magasin finns det alltid något att läsa.

Gör om ditt väntrum med Readly läsplatta

Det ska inte behöva vara svårt eller krångligt att ha läsmaterial tillgängligt till de som väntar. Att ständigt slänga och byta ut de magasin och tidningar som ligger där är trots allt ett onödigt merarbete. Genom att välja en Readly läsplatta istället blir det lättare att göra ens väntrum till en roligare plats. Där de som väntar har något att läsa och utan att de behöver läsa förra årets nummer. Gör en investering som leder till att ditt väntrum blir lite trevligare genom att låta de som väntar använda en läsplatta.